Werksessie op 8 december in Apeldoorn

Remko Welling

The Things Network User

Posted on 12-11-2017

In Apeldoorn wordt door IT- , innovatieve en andere (grote) bedrijven samengewerkt om te komen tot een smart city mbt veen LoRa netwerk. LoRa staat voor Long Range, oftewel lange afstand.

Sensoren in de openbare ruimte kunnen middels door het LoRa netwerk uitgelezen worden en geregistreerd. Het LoRa netwerk maakt mogelijk dat we op een efficiënte manier de sensordata kunnen verzamelen voor de sensorregistratie.

Het LoRa netwerk in Apeldoorn is een mooie stap om Apeldoorn, maar ook Nederland weer een beetje mooier te maken.

Er wordt op 8 december a.s. een werksessie gehouden vanaf 9.00 uur. Om 15.00 uur worden de resultaten gepresenteerd aan belangstellenden.