Next Community Meeting (pròxima trobada) 23 October #TecnoFESC

Mònica Garriga

The Things Network User

Posted on 20-10-2016

On Sunday, 23 October (12:30 to 13:30), we'll be doing a lightning talk at TecnoFESC (http://www.firaesc.org/) at the Solidarity Economy Fair of Catalonia (FESC). We'll talk about TTNCat while discussing alternatives to meet our technology needs, without having to pay consumption society tolls and minimising workers unfair conditions in less developed countries. For a more secure, fair, inexpensive, sustainable and solidare technology!

Aquest diumenge 23, al matí, farem una xerrada llamp a TecnoFESC (http://www.firaesc.org/), dins la Fira d'Economia Solidaria de Catalunya (FESC). Presentarem la proposta TTNCat entre altres xerrades, en què es parlarà de les diferents alternatives que tenim per satisfer les nostres necessitats tecnològiques i informàtiques, sense haver de pagar els peatges de la societat de consum, el control monopolístic i reduint al màxim possible les injustícies que la tecnologia provoca a les treballadores de països empobrits. Per una tecnologia i informàtica més segura, justa, barata, sostenible i solidària!