Kennismaken met TTN-Drechtsteden / Meet the TTN Drechtsteden

DEC Drechtsteden

The Things Network User

Posted on 01-03-2020

Drechtsteden regio beslaat o.a. Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Barendrecht. Centraal in de regio ligt het terrein van DEC Drechtsteden. Hier staat ons clubhuis en diverse masten met antenne's voor radio zend amateurs. In een van de masten is een LoRa Gateway gepland op ongeveer 40 meter hoogte. Deze gateway gaat een groot deel van Drechsteden regio voorzien van LoRa. DEC is een actieve club van electronica liefhebbers die al sinds 1978 bestaat, de tijd dat het gebruik van 27MC gelegaliseerd werd.

Op (de meeste) maandagavonden zijn er makerspace bijeenkomsten waarbij ook aandacht is voor zelfbouw van TTN Node's, Gateway's en Antenne's. Bij voldoende belangstelling zal er een zelfbouw project gestart worden voor een zgn. GPS-mapper.

Je kunt ons bezoeken op de reguliere makerspace maandagavonden. Het beste neem je eerst even contact op via ons Telegram contactkanaal 'The Things Network Drechtsteden' zodat we van je komst weten en er iemand aanwezig zal zijn om je verder te helpen.
. . . . . . . . . . . .

Drechtsteden region covers Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht and Barendrecht. Central to the region is the DEC Drechtsteden site. Here is our clubhouse and various masts with antennas for radio amateurs. A LoRa Gateway is planned in one of the masts at a height of around 40 meters. This gateway will provide LoRa for a large part of the Drechsteden region. DEC is an active club of electronics enthusiasts that has been around since 1978, the time when the use of 27MC was legalized.

On (most) Monday evenings there are maker-space meetings where attention is also paid to self-construction of TTN Node's, Gateway's and Antennas. If there is sufficient interest, a self-build project will be started for a so-called GPS mapper.

You can visit us on the regular makerspace Monday evenings. It is best to first contact us via our Telegram contact channel 'The Things Network Drechtsteden' so that we know of your arrival and someone will be there to help you further.