Projectinitiatief "Things in the Valley" krijgt een start door de Gemeente Veenendaal

Manfred van der Voort

ICR3ATE | Digital Makers Lab

Posted on 03-05-2017

Op 6 april j.l. is tijdens Sharing Innovation bijeenkomst van de Gemeente Veenendaal op de Wageningen Campus, bekend gemaakt dat ons projectinititatief "Things in the Valley" steun in de rug krijgt. In het kader van de vorming van de ICT Campus, is een vraag uitgezet om ICT innovatieprojecten aan te dragen die de Gemeente Veenendaal wil ondersteunen. ICR3ATE heeft daarvoor het "Things in the Vally'' initiatief ingediend.

Voor degenen die (nog) niet vertrouwd zijn met de ICT Campus plannen van Veenendaal is de Web-site goed om te bekijken, plus video

Het idee voor Things in the Valley is een jaar oud en was wachtend op een daadwerkelijke start. Dat wachten kwam enerzijds omdat de TTN Gateways nog niet leverbaar waren en anderzijds omdat er gezocht werd naar het opstapje dat we nu hebben gekregen. Als ICR3ATE wilde we alleen initiatief nemen als er animo voor is bij andere partijen om ook deel te nemen. We zijn natuurlijk blij met deze steun van Veenendaal en gaan de komende maanden aan de slag om het idee uit te werken naar een plan. Het gesprek daarover heeft al plaatsgevonden. We verwachten nog voor de zomerperiode het plan voor realisatie van TTN in de regio FoodValley, te beginnen in de Gemeente Veenendaal te presenteren.