Friese politiek betrokken

Alexander van der Sar

The Things Network User

Posted on 21-12-2015

Op 18 december zijn wij geïnformeerd dat op 11 november een motie is aangenomen waarin de provinciale staten van Fryslan wordt gevraagd een Internet of Things in Friesland te realiseren. Hoe dit exact ingevuld wordt is nog onbekend, wij zoeken nu contact met de politiek om aan te haken bij deze positieve ontwikkeling!