Otwarta rozległa infrastruktura badawczo-pomiarowa IoT

Dariusz Klimowicz

The Things Network User

Posted on 22-06-2017

Żyjąc w społeczeństwie informacyjnym, coraz większą wagę przywiązujemy do wszelkiego rodzaju informacji. Chcemy wiedzieć coraz więcej o otaczającym nas świecie. Kilkadziesiąt lat temu, jedynym źródłem informacji na jakie byliśmy zdani to tylko i wyłącznie na przetworzone i wyselekcjonowane infomacje pojawiające się w środkach masowego przekazu czy publikacjach naukowych dostępnych w księgaraniach czy bibliotekach. W ostatnich czasach wraz z rozwojem Internetu dostęp do danych i informacji uległ znacznemu ułatwieniu. Wystarczy komputer (czy popoularny ostatnio smartfon), aby w przeciągu kilku chwil uzyskać informacje które nas interesują. Od pewnego czasu, wraz z rozwojem i znacznym spadkiem cen różnych elementów elektronicznych, coraz więcej ośrodków akademickich i naukowych, firm czy wreszcie zwykłych hobbystów zaczyna towrzyć i rozwijać różne autorskie projekty, które służą do monitorowania różnych aspektów życia codziennego. W naszej przestrzeni życiowej coraz częściej pojawiają się inteligentne liczniki mediów (gazu, prądu czy wody, które przesyłają informacje np. o swoim stanie w celu naliczenia odpowiednich opłat), inteligentne systemy sterowania ogrzewaniem czy oświetleniem coraz powszechniej stosowane w budownictwie. Zjawisko to zostało zdefiniowane i nazwane przez Kevina Ashtona jako 'Internet of Things'.

Koncepcja IoT zakłada komunikację z różnego rodzaju obiektami świata rzeczywistego. Mogą to być urządzenia, pojazdy, konstrukcje czy obiekty środowiska przyrodniczego, które do tej pory nie przekazywały na zewnątrz informacji o swoim stanie. Poprzez umożliwienie zdalnego monitorowania uzyskujemy narzędzia do analizowania zachodzących procesów oraz wpływania na ich efektywność i racjonalność. Internet Rzeczy znajduje zastosowanie w bardzo różnych dziedzinach jak choćby ochrona środowiska naturalnego, rolnictwo i hodowla, medycyna, inteligentne miasta, logistyka, przemysł. Przykładem zastosowania może być monitorowanie parametrów pracy infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa. W szczególności można zastosować czujniki środowiskowe (np. temperatury, wilgotności, stężenia gazów i pyłów), czujniki drgań, przyśpieszenia, pola elektromagnetycznego i wiele innych, a poprzez to nadzorować poprawną, bezpieczną i wydajną pracę.

Celem sieci LoRaWAN, która jest wdrażana przez Centrum Informatyczne TASK w Gdańsku jest utworzenie infrastruktury dostępowej wspierającej rozwój projektów badawczych i nowych aplikacji IoT. Zarejestrowani użytkownicy mogą dołączać własne urządzenia wysyłające specyficzne dane pomiarowe, które są następnie gromadzone w chmurowej bazie danych, analizowane i wizualizowane.