2 "gateway" cyntaf wedi ei osod - First 2 gateways installed

CyngorGwynedd

The Things Network User

Posted on 22-11-2018

Rydym wedi gosodi'r 2 "gateway" cyntaf ar gyfer prosiectau helpu drigolion Gwynedd, un yn Bontnewydd ac un arall yn Waunfawr.

We have installed the first 2 gateways for projects to help the residents of Gwynedd, one in Bontnewydd and another in Waunfawr.