Prosiect synwyryddion llifogydd - Flood sensor project

CyngorGwynedd

The Things Network User

Posted on 22-11-2018

Yn fuan iawn mi fyddani'n gosodi synwyryddion llifogydd ar draw yr afon Gwyrfai i cychwyn gweld patrymau amser go iawn llifogydd.

Soon we will be installing flood sensors across the river Gwyrfai to start getting flooding patterns in real time.