Gemeente Nijmegen plaatst twee gateways

Robert Oostenveld

The Things Network User

Posted on 19-03-2017

Paul Geurts van de gemeente Nijmegen heeft gemeld dat de twee gateways binnen zijn. Er is eentje al geplaatst op het kantoorgebouw aan de Nieuw Dukenburgseweg (Werkbedrijf). De andere zal binnenkort geplaatst worden op wijkcentrum De Klif in Oosterhout. Daarmee coveren we twee blank spots in de dekking: het Winkelsteeg gebied en Nijmegen Noord. Deze gebouwen zijn relatief hoog t.o.v. hun omgeving en ze kunnen vrij hangen, zodat ze rondom optimaal bereik hebben. Ze zijn daarnaast uitgerust met een extra sprietantenne voor optimale ontvangst. De gateways zijn voorgeconfigureerd op TTN.