Gejtveji u NS

Milan Lukic

The Things Network User

Posted on 01-06-2022

Pozdrav svima! Kao sto vam je verovatno poznato, TTN je u decembru presao na novu verziju (The Things Stack V3), sto podrazumeva potrebu za migracijom postojecih aplikacija i gejtveja sa V2 na V3. U prethodnoj verziji, na vrhuncu slave je u Novom Sadu bilo aktivno preko 10 gejtveja, a sada ih ima svega 5. Da li je neko od vlasnika raspolozen da reaktivira svoj gejtvej kako bismo povecali pokrivenost na teritoriji NS?