Vleermuizen meten

NaanEldering

The Things Network User

Posted on 17-10-2018

Op dit moment wordt in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de vleermuispopulatie in Tilburg. Vleermuizen zijn een soort 'levende sensoren', hoe meer soorten, hoe beter het gaat met de natuur in de stad. Dit geeft ons een beeld hoe het staat met de insektenpopulatie, de lichtvervuiling, de rust en andere factoren die samen het leefklimaat in Tilburg bepalen.
Daarnaast is de vleermuis natuurlijk een mooi en geheimzinnig beestje waarover we graag meer te weten willen komen.

Op dit moment is er een kleine community actief die met rugzakken vol meetaparatuur vaste rondes rijden in de stad.
Dit geeft een momentopname van waar zich op dat moment vleermuizen bevinden. Deze worden gedetecteerd en op soort ingedeeld door analyse van ultrasoon geluid. Elke soort heeft zijn eigen klank.

Een interessante onderzoeksvraag voor de LoRa community zou zijn hoe we deze analyses permanent op verschillende plekken in Tilburg kunnen uitvoeren.

We horen hierover alvast graag jullie gedachten en zullen via dit en andere kanalen uitnodigingen versturen voor de eerste bijeenkomst rondom dit thema.