กสทช.อนุมัติ 920-925 ใช้กับ IoT

Somsak Limawongpranee

Initiator for Bangkok Community

Posted on 19-07-2017

https://www.prachachat.net/ict/news-7572