De første sensorpakkene har nådd frem til min gateway!

Ron Stangvik

Operations @ Eidsivia Bredband

Posted on 11-05-2021

Jeg fikk nettopp en telefon fra Stig etter å ha fortalt at jeg har fått gateway i hus... Og at jeg hadde en ekstra til utlån!
Planen er å bli kjent med denne plattformen gjennom utforsking, deretter se på mulighetene til å lage egne applikasjoner som kan nyttegjøre seg av data fra sensorer. Spennende...