TTN node in the wild

Grzegorz Skorupa

The Things Network User

Posted on 04-05-2017

Mój czujnik, po długim czasie funkcjonowania w postaci plątaniny elementów i kabli na biurku, otrzymał obudowę i funkcję "mobilności".

Elementy w obudowie

Wersja finalna

Cechy:

  • Arduino Mini Pro
  • RFM95W
  • DHT11 (słaba precyzja, ale na potrzeby prototypu wystarczy)
  • zasilanie 2 x AA
  • przesyła dane nt. temperatury, wilgotności i poziomu naładowania baterii