Mapa trenutne pokrivenosti na području Sarajeva

Samim Konjicija

The Things Network User

Posted on 03-03-2024

Na linku https://ttnmapper.org/heatmap/ možete pogledati snimljenu pokrivenost TTN mrežom na području Sarajeva. Iako je TTN mreža dostupna uglavnom u svim dijelovima grada, očekujemo da će se sa postavljanjem novih gateway-a situacija uskoro znatno poboljšati.