Последните промени на TTN

Milen Stoychev

The Things Network User

Posted on 30-12-2021

Имайте предвид, че напоследук TTN направиха доста промени, не само във интерфейса към гейтовете, но и администрацията на устройства и community. Аз не мога да администрирам, променям каквото и да било или приемам нови членове. Ак онещо не става автоматично - като приемане на нов член или гейт да се смята за част от Софиската общност, то аз не мога да променя това.
Не мога и да изпращам съобщения към никой от членовете. Ако има нещо, което да се обсъжда остава само групата във фейсбук или да се свържете с мен директно на личния ми ймейл посочен в частта контакти на общността.