Последните промени на TTN

Имайте предвид, че напоследук TTN направиха доста промени, не само във интерфейса към гейтовете, но и администрацията на устройства и community. Аз н…

Read more