ThingsLog visoko visoko

niau

The Things Network User

Posted on 10-05-2020

Да поизтупаме комюнитито от прашището.
Сложихме един гейт на височко.
Ще е полезно, ако си пуснете мапърите да видим къде и какво покрива.

Като цяло го чуваме от почти всякъде, от където сме се опитали, но да видим как е и при останалите.